Dysf-Glue
Ross Rossenberg knygoje “The Human Magnet Syndrome: Why We Love People Who Hurt Us” teigia, jog į patologiškai nesveikus santykius yra linkę atitinkami žmonės, kuriuos jis vadina savimylomis (narcissists) ir netiesiogiai priklausomais (co-dependents). Ir jeigu pirmiesiems jis nesuteikia daug vilčių pasveikti, nes tai yra tipas žmonių, kurie mano, jog jie yra patys geriausi ir visa turi suktis jiems, aplink juos, dėl jų ir kurie niekada neprisipažins klydę, tai antrieji perskaitę knygą bent jau turėtų suvokti kodėl jie įklimpo į šį santykių šūdą ir atrasti jėgų iš jo kapstytis.

Aš jau kažkada minėjau man per galvą stipriai kirtusį straipsnį, kuriame buvo teigiama, kad ieškojimas kitame žmoguje savybių, kurių tu neturi, kad užpildyti spragas, kurios žiojėja tavyje, nėra pilnaverčių santykių ir juo labiau pilnaverčių asmenybių bruožas. Jeigu nori turėti tobulą kūną, reikia kreiptis į sporto instruktorių arba mitybos specialistą, o ne ieškoti antros pusės-instruktoriaus arba mitybos specialisto. Nes tai jau gaunasi ne santykiai, bet funkcinis išskaičiavimas. Deja, bet būtent taip yra nepilnavertiškuose santykiuose, kurių formulė atvaizduota įrašo pradžioje. Yra kažkas, kas liguistai nori rūpintis kitu (ignoruodamas save, savo tobulėjimą, savivertę), taip realizuodamas, tiksliau užgoždamas savinepasitenkinimą (esu geras kitiems, reiškia esu geras) ir yra kita pusė, kuriai liguistai reikia tokio rūpinimosi, kuris sugeba manipuliuoti kitu žmogumi, nes žino, kad jis negali be to gyventi. Ir tai, kas iš pradžių gali atrodyti, kaip tobuli santykiai, tobula pora, virsta ilgamečiu išnaudojimu ir asmenybės užgniaužimu bei galutiniu sužlugdymu, nes… Co-dependents tokie santykiai reikalingi, kaip narkotikai, o savimylos siūlo narkotikus, bet ne gydymą. Vietoj to, kad eitų savivertės kelimo keliu ir ilgainiui įžengtų į abipusiai pilnaverčius santykius, kur poreikis vieno kitam yra didesnis nei priklausomybė vienam nuo kito, jie galutinai pasmerkia save tokiam gyvenimui, nes galvoja, jog “esu nieko vertas ir reikia laikytis bent to, ką turiu, nors realiai, turbūt, net ir to nenusipelnau”.

Čia dar truputis iš knygos pristatymo:

Since the dawn of modern civilization, men and women have been magnetically and irresistibly drawn into romantic relationships, not so much by what they see, feel and think, but more by an invisible and irresistible force. When individuals with healthy emotional backgrounds meet, the result is a loving, reciprocal and stable relationship. However, when codependents and pathological narcissists meet, they are enveloped in a magnetic and seductive “love force,” that begins like a fairy-tale, but later unfolds into a painful “seesaw” of love/pain and hope/disappointment. The soul mate of the Codependent’s dreams becomes the narcissist of his/her nightmares.

The main thesis of this book is that codependents and emotional manipulators are naturally attracted to each other because their opposite but unhealthy personality types are perfectly compatible. In relationships, codependents are pathologically-oriented toward the needs of others while downplaying or ignoring the importance of their own needs. Pathological narcissists are selfishly oriented toward their own needs while dismissing or ignoring the needs of others. Because codependents seek to care for the needs of others and emotional manipulators seek to have their needs met, they are well-matched relationship partners.

As a direct result of their well-matched relationship orientations, codependents and narcissists are irresistibly drawn to one another by what seems like an invisible magnetic-like force. When they first meet, they are enveloped in a magnetic and seductive energy force that initially fulfills their fantasy for true love, but later devolves into a painful seesaw of love/pain and hope/disappointment. As opposite but inversely matched dysfunctional individuals, they become compatible relationship partners. The same magnetic attraction force that brought them together also bonds them into a long-term and persistent relationship.

Daugiau http://humanmagnetsyndrome.com