Kodėl tuokiantis bažnyčioje yra privalomi santuokos kursai, bet prieš krikštijant vaiką nėra privalomi vaikų auklėjimo kursai? Gal tada būtų mažiau vaikų baleto klasėse šokančių už mamytes, kurioms neleido jų mamytės?